Vanliga frågor- mer information

Hur gör jag för att boka?

Använd våran webbshop och betala mot faktura, fyll i formuläret här eller skicka ett mail till info@sofiewerner.se. När du betalt anmälningsavgiften får du en bekräftelse och först då är du anmäld. Läs mer om bokningsvillkor här! 

 

Måste jag vara vältränad?

Vi göra inga extrema expeditioner men du får lättare att njuta av turen om du är grundtränad eller van med lite vardagsmotion. Aktivitetsnivån är olika beroende på tur, fråga gärna om du är osäker. 


Hur tar jag mig dit och hem?

Våra turer utgår från Jämtlandsfjällen. Hit reser man lättast med tåg till Enafors eller Storlien. Norrtåg, SnälltågetSJ och NSB. Våra start och sluttider är anpassade efter tågen. Fråga gärna om du är osäker. 

 

Vad har ni för bokningsvillkor? 

Allmänna villkor för bokning

Dessa allmänna villkor gäller mellan STRÖVTÅG och för den som själv eller genom annan trä ar avtal med STRÖVTÅG enligt vad som angetts i bekräftelsen.

VEM ÄR ANVSVARIG?

Ansvarig arrangör är STRÖVTÅG (Askro Bildproduction AB, Handöl 229, 837 71 Duved. Organisa- tionsnummer 556933-8428)

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?

Bokningen gäller för såväl STRÖVTÅG som för GÄSTEN så snart STRÖVTÅG bekrä at bokningen och GÄSTEN inom avtalad tid betalat hela summan eller överenskommen anmälningsavgi  för den aktuella bokningen.

NÄR SKA GÄSTEN BETALA?

GÄSTEN ska betala för bokningen senast vid den tidpunkt som framgår av bekrä elsen, om inget annat framgår ska betalning vara STRÖVTÅG tillhanda senast på bokningsdagen.
Anmälningsavgi en skall betalas inom 7 dagar e er bokningen. Slutbetalning skall vara STRÖVTÅG tillhanda senast 30 dagar före avresan. Avtalet är bindande först då anmälningsavgi en har erlagts. GÄSTEN ska alltid uppge sitt bokningsnummer/referens vid betalning.

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?

STRÖVTÅG har rätt att avboka GÄSTEN om inte slutbetalning är STRÖVTÅG tillhanda senast det för- fallodatum som står angivet på bokningsbekrä elsen.

VAD HÄNDER OM GÄSTEN VILL AVBOKA?

GÄSTEN kan avboka muntligen eller skri ligen till telefon 070-525 40 33 eller via e-post info@so ewer- ner.se. En avbokning inte är giltig förrän du erhållit en skri lig bekrä else från STRÖVTÅG.
Om du avbokar tidigare än 30 dagar före avtalad ankomstdag betalar du expeditionsavgi  på 500 kr. Om du avbokar 30 dagar eller senare före avtalad ankomstdag betalar du 100% av erlagd avgi .

SKYLDIGHETER OCH GÄSTENS RÄTTIGHETER

STRÖVTÅG har rätt att ställa in eller ändra en aktivitet på grund av säkerhetsskäl, det kan t ex handla om extremt väder eller oförutsedda hinder vid aktiviteter i  ällvärlden samt vid för få anmälda deltagare. Som arrangör är STRÖVTÅG skyldiga att se till att:
GÄSTEN får en skri lig bekrä else på sin bokning.
GÄSTEN får handlingar och övriga uppgi er i god tid.
GÄSTEN informeras om alla väsentliga förändringar, som rör GÄSTENs bokning.
     

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?

För att boka/ingå avtal med STRÖVTÅG måste GÄSTEN vara 18 år.
GÄSTEN har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekrä elsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.
GÄSTEN är skyldig att hålla sig informerad om start/sluttider och följa instruktionerna från STRÖVTÅG. Du måste följa de instruktioner, anvisningar och bestämmelser som gäller för aktiviteten, boende eller som bestäms av ledare under resan.
GÄSTEN kan, i vissa fall, avvika från det utsedda programmet men endast med föregående samtycke av ledaren. Om kunden avviker från programmet, gör den det på egen risk och ledare skall inte ansvaras för hans/hennes säkerhet.
GÄSTEN är fullt ansvarigt för att vara i god fysisk och psykisk form innan kursen eller turen påbörjas, samt för sitt eget utrusning och dess skick.
GÄSTEN är skyldig att fylla i en hälsodeklaration innan kursens/aktivitetens start. Ifyllda hälsodeklarationer blir självklart behandlade kon dentiellt.
GÄSTEN har giltigt sjuk- och olycksförsäkring för alla aktiviteter som beskrivs i program- met. Vanligtvis ingår den i din hemförsäkring- kolla med ditt försäkringsbolag innan aktivi- teten startar.

PERSONUPPGIFTSLAGEN

Genom att betala samtycker GÄSTEN till att personuppgi er får behandlas av STRÖVTÅG. Sy et med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att STRÖV- TÅG har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall samt att ad- ministrera och behandla eventuella skador. Uppgi erna kan också komma att ändvändas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster. GÄSTEN kan även komma att kontak- tas för marknadsundersökningar eller utvärdering av aktivitet.

FORCE MAJEURE

I det fall bokningen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför STRÖVTÅGs kon- troll som STRÖVTÅG inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är STRÖVTÅG fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om bokningens inställelse beror på någon som STRÖVTÅG anlitat eller annan i tidigare led. STRÖVTÅG reserverar sig för lagändringar och prisändringar som ligger utanför STRÖVTÅGs kontroll.

Genom att du slutför bokningen accepterar du dessa villkor.

Våra ledare har alla erfarenheter som krävs för våra turer och deras riktlinjer måste följas. Dock kan olyckan vara framme vilket ledare inte kan hållas ansvariga för. Säkerheten för deltagarna kommer alltid att vara i fokus för oss och våra ledare. I händelse av oförutsedda situationer på grund av väderförhållanden, temperaturer, sjukdom, politiska förhållanden mm. och om ledare gör bedömningen att det för alla deltagares säkerhets skull behöver gö- ras ändringar i planergingen/säkerheten e er att turen påbörjats, är du skyldig att följa den ändrade ordningen. 

 
 
 
Post
Instagram