Bokningsvillkor och Private policy

Allmänna villkor för bokning
Dessa allmänna villkor gäller mellan Strövtåg och för den som själv eller genom annan(nämns nedanstående som gäst) träffar avtal med Strövtåg enligt vad som angetts i bekräftelsen.

Vem är ansvarig?
Ansvarig arrangör är Strövtåg(Askro Bildproduktion AB, Handöl 229, 837 71 Duved. Organisationsnummer 556933-8428

När blir gästens bokning bindande?
Bokningen gäller för såväl Strövtåg som för gästen så snart Strövtåg bekräftat bokningen och gästen inom avtalad tid betalat hela summan eller överenskommen anmälningsavgift för den aktuella bokningen.

När ska gästen betala?
Gästen ska betala för bokningen senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen, om inget annat framgår ska betalning vara Strövtåg tillhanda senast på bokningsdagen.
Anmälningsavgiften skall betalas inom 7 dagar efter bokningen. Slutbetalning skall vara Strövtåg tillhanda senast 30 dagar före avresan. Avtalet är bindande först då anmälningsavgiften har erlagts.
Gästen ska alltid uppge sitt bokningsnummer/referens vid betalning.

Vad händer om inte gästen betalar i tid?
Strövtåg har rätt att avboka gästen om inte slutbetalning är Strövtåg tillhanda senast det förfallodatum som står angivet på bokningsbekräftelse.

Vad händer om gästen vill avboka?
Gästen kan avboka muntligen eller skriftligen till per telefon 070-525 40 33 eller via e-post sofie@strovtag.com. En avbokning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig bekräftelse från Strövtåg.
Fram till 30 dagar innan turen startar 98% återbetalning
29-5 dagar innan turen startar 40% återbetalning
4-0 dagar innan turen startar ingen återbetalningSkyldigheter och rättigheter
Strövtåg har rätt att ställa in eller ändra en aktivitet på grund av säkerhetsskäl, det kan t ex handla om extremt väder eller oförutsedda hinder vid aktiviteter i fjällvärlden.
Som arrangör är Strövtåg skyldiga att se till att:
Gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning.
Gästen får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
Gästen informeras om alla väsentliga förändringar, som rör gästens bokning.

Vad har gästen för skyldigheter?
För att boka/ingå avtal med Strövtåg måste gästen vara 18 år.
Gästen har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.
Gästen är skyldig att hålla sig informerad om start/sluttider och följa instruktionerna från arrangören. Du måste följa de instruktioner, anvisningar och bestämmelser som gäller för aktiviteten, boende eller som bestäms av ledare under fjällvandringen.
Gästen kan, i vissa fall, avvika från det utsedda programmet men endast med föregående samtycke av ledaren. Om kunden avviker från programmet, gör han det på egen risk och ledare skall inte ansvaras för hans/hennes säkerhet.
Gästen är fullt ansvarigt för att vara i god fysisk och psykisk form innan kursen påbörjas, samt för sitt eget utrusning och dess skick.
Gästen är skyldig att fylla i en hälsodeklaration innan kursens/aktivitetens start. Ifyllda hälsodeklarationer blir självklart behandlat konfidentiellt.
Gästen har giltigt sjuk- och olycksförsäkring för alla aktiviteter som beskrivs i programmet. Vanligtvis ingår den i din hemförsäkring- kolla med ditt försäkringsbolag innan aktiviteten startar.


Personuppgiftslagen
Genom att betala samtycker gästen till att personuppgifter får behandlas av Strövtåg. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Strövtåg har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att ändvändas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar eller utvärdering av aktivitet.
FORCE MAJEURE
I det fall bokningen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Strövtågs kontroll som Strövtåg inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är Strövtåg fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om bokningens inställelse beror på någon som Strövtåg anlitat eller annan i tidigare led. Strövtåg reserverar sig för lagändringar och prisändringar som ligger utanför Strövtågs kontroll.
Genom att du slutför bokningen accepterar du dessa villkor.
Våra ledare har alla erfarenheter och utbildning som krävs för våra aktiviteter och deras riktlinjer måste följas. Dock kan olyckan vara framme vilket ledare inte kan hållas ansvariga för. Säkerheten för deltagarna på fjällvandringar kommer alltid att vara i fokus för våra ledare och för oss. I händelse av oförutsedda situationer på grund av väderförhållanden, temperaturer, sjukdom, politiska förhållanden mm. och om ledare gör bedömningen att det för alla deltagares säkerhets skull behöver göras ändringar i planergingen/säkerheten efter att resan påbörjats, är du är skyldig att följa den ändrade ordningen.

Who we are

Our website address is: https://strovtag.com.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Rulla till toppen